Posts Tagged ‘connectedness’

De Evolutie van het Web (in Dutch)

Het web heeft zich over de laatste jaren in rap tempo geĆ«volueerd van een information-only media naar een verrijkt en dynamisch internet zoals we het vandaag kennen. Er is geen algemene definitie te geven voor het web van vandaag. Termen zoals web 2.0 en 3.0 worden gebruikt om bepaalde trends en kenmerken te beschrijven, maar […]

Read the rest of this entry »