Rabo Unplugged klantcase: gebruikte methodes

12182008_oostplein_0031Tijdens de Rabo Unplugged klantcase zijn verschillende methoden toegepast. Hieronder staan de verschillende methoden op een rij, om een beeld te geven van onze aanpak.

  • Startmeting. Elke Future Workspaces klantcase begint met een startmeting. Het doel van deze meting is om een ijkpunt vast te stellen: hoe gaan de individuen in het team om met informatie (welke strategieën hanteren ze) en hoe gaan ze om met kennis delen. Verder stelt deze startmeting vast welke typen kenniswerk de teamleden doen en worden persoonlijkheidskenmerken gemeten. Dit laatste is bijvoorbeeld relevant om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van verschillende strategieën en technologieën voor verschillende typen mensen. Bij wie is de kans groot dat een wiki of een blog aanslaat?
  • Interviews. Aan het begin van de Unplugged klantcase zijn een reeks interviews uitgevoerd met de leden van het Unplugged team. Het doel hierbij was om een beeld te krijgen van de situatie waarin het team zich bevindt, waar quick wins te bereiken zijn en om belangrijke randvoorwaarden voor de interventies boven water te krijgen.
  • Cultural probe. Dit middel heeft als doel om input te verzamelen vanuit het Unplugged team over wat zij op dit moment al echt Unplugged vinden aan hun manier van werken en waar dat nog te wensen overlaat. Bij de cultural probe is een tiental Unplugged medewerkers gevraagd om gedurende een aantal weken foto’s te maken van situaties waarbij ze het gevoel hadden echt Unplugged bezig te zijn, maar ook van situaties die niet bij de Unplugged filosofie passen. Door hiermee bezig te zijn en de resultaten met elkaar te bespreken, begint feitelijk al een interventie.
  • Workshops. We hebben een workshop georganiseerd om de Unplugged leden de resultaten van de cultural probe te laten bespreken en een workshop rond Unplugged samenwerken. Deze workshop diende om ervaringen, tips en trucs rond nieuwe manieren en tools voor samenwerken binnen het team te delen.
  • Inspiratie bieden. Om de Unplugged leden zelf en bezoekers van de Beneluxstaete inspiratie te bieden over de mogelijkheden van innovatieve (virtuele) hulpmiddelen hebben we twee richtingen gevolgd: 1) informeren van de Unplugged leden via e-mail en presentaties, en 2) door concrete prototypes te laten zien op de Werkplaats – de plek waar bezoekers (van binnen en buiten de Rabobank) een kijkje kunnen nemen in de toekomst van Rabo Unplugged.

(cross-posted on the Future Workspaces website)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>