De Evolutie van het Web (in Dutch)

Het web heeft zich over de laatste jaren in rap tempo geëvolueerd van een information-only media naar een verrijkt en dynamisch internet zoals we het vandaag kennen. Er is geen algemene definitie te geven voor het web van vandaag. Termen zoals web 2.0 en 3.0 worden gebruikt om bepaalde trends en kenmerken te beschrijven, maar daar is geen formeel standpunt van te vinden. De term 2.0 en 3.0 suggereren dat het gaat om een soort technische upgrade van het information-only web 1.0, maar veel belangrijker is dat het ook een nieuwe manier is hoe gebruikers en ontwikkelaars het web gebruiken.

Over het algemeen is het nieuwe web te beschrijven op basis van drie kenmerkende trends, namelijk:

  • Web als collaboratief en participatief platform ook bekend als het sociale web
  • Bredere gebruikersondersteuning en toegankelijkheid
  • Integratie standaardisatie

Deze drie kenmerkende trends vormen de basis van de internetontwikkelingen van vandaag en de nabije toekomst en worden in nader detail verder hier beschreven. Ook brengen deze trends duidelijkheid in de toekomst van het web en de verdere ontwikkelingen die we kunnen verwachten. Het onderstaande boek, gepubliceerd door Via Nova Architectura, biedt IT architecten en managers die geconfronteerd worden met deze nieuwe ontwikkelingen daarbij een overzicht en helpt bij het maken van slimme keuzes.

[PDF]

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>